Har man bra lön som socionomkonsult?

Svaret är givetvis subjektivt. Det som är en bra för lön för den ena i det ena sammanhanget, är en dålig lön för en annan i ett annat sammanhang. Klart är dock att det går att få en bättre lön som socionomkonsult än som fast anställd socionom.

Att jämföra med: lön som fast anställd socionom

Socionom är ett ganska brett yrke och lönerna kan, med det i åtanke, variera en hel del. Som exempel kan en socionom som arbetar som socialsekreterare i offentlig sektor tas upp. Här tjänar man i snitt 36 100 kronor i månaden, med en snittlig löneskillnad på ca 500 kronor mellan kvinnor och män.

För en socionom som har lång erfarenhet kan lönerna ligga betydligt högre än så. Att man som erfaren socionom tjänar någonstans mellan 40 000 och 50 000 kronor i månaden är inte ovanligt.

Lön som socionomkonsult då?

Även den här lönen varierar, till exempel beroende på vilka uppdrag socionomen tar sig an och hur lång erfarenhet han eller hon har. Tittar man på olika vårdbemanningsföretags hemsidor tycks det vara vanligt att en lön som socionomkonsult ligger på omkring 45 000 till 60 000 kronor i månaden.

Lönen är ganska mycket högre än snittlönerna man får som exempelvis socialsekreterare inom offentlig sektor. Dessutom kan det finnas chans att man får styra sin vardag lite mer.

Fördelar för en socionom att ta konsultjobb

  • Bra lön. En lön som socionomkonsult är i snitt högre än den som socialsekreterare får inom offentlig sektor – ibland till och med avsevärt högre.
  • Välj mellan att vara anställd eller fakturera. Vissa konsulter väljer att ha ett eget företag, medan andra väljer anställning. Det finns för- och nackdelar med båda och det är upp till dig att avgöra.
  • Mer klienttid. Mindre obligatoriska möten på arbetsplatsen ger mer tid för klienterna.

Lönen är inte allt

Lönen är givetvis inte det enda som spelar in. Att ta jobb på uppdragsbasis kan innebära en klassisk avvägning mellan trygghet och rutiner, gentemot mer pengar och frihet att styra vardagen. Det finns inga rätt eller fel – många väljer till och med att ha kvar sin fasta tjänst och ta kortare uppdrag enstaka dagar. På så vis har man kvar tryggheten och kan bättra på sin lön.