Det är vida känt att du som konsument ofta tjänar på att göra dina inköp av skor på nätet. Fördelarna med att göra detta är flera: priset på skor är oftast lägre online, utbudet är generellt sett större och du kan handla när som helst på dygnet. Dessa är bara några av de många fördelar…