Att banta är för många någonting som är förenat med viss ångest. Många gånger är det någonting man burit på under en längre tid och som man skjutit upp. Effektiv viktminskning låter sig inte göras om man inte anstränger sig och både träning samt förändringar är en förutsättning. Det finns en rad hjälpmedel man kan…