På senare år har antalet inbrott ökat. Följaktligen blir också intresset av inbrottslarm större. Att inbrottslarm verkligen skyddar mot tjuven är dock ingenting man bör ta för givet – många menar att det inger en falsk trygghet. Om den saken råder dock delade meningar, då andra hävdar att villor utan inbrottslarm är betydligt mer riskutsatta…