Hur effektiva är inbrottslarm?

Hur effektiva är inbrottslarm?

På senare år har antalet inbrott ökat. Följaktligen blir också intresset av inbrottslarm större. Att inbrottslarm verkligen skyddar mot tjuven är dock ingenting man bör ta för givet – många menar att det inger en falsk trygghet. Om den saken råder dock delade meningar, då andra hävdar att villor utan inbrottslarm är betydligt mer riskutsatta än andra.

Inbrott sker även i larmade bostäder

Det finns de som menar att ett inbrottslarm, och andra säkerhetsattiraljer såsom säkerhetsdörrar, är ett tecken på att finns värdesaker i huset. En del kriminologer hävdar också att de inte sett någon viktig forskning som visar att larm faktiskt förhindrar inbrott.Men det beror, som sagt, på vem du talar med. En branschorganisation har till exempel sagt att villor utan inbrottslarm löper en tredubbelt större risk att drabbas av inbrott. Samtidigt gjorde ett stort försäkringsbolag en undersökning, där man inte märkte någon skillnad på inbrottsfrekvensen hos bostäder med och utan inbrottslarm.

Ett bra inbrottslarm skyddar mot flera saker

Trots namnet, är inte inbrott det enda som inbrottslarm faktiskt skyddar mot. Köper du till exempel ett larm med en filmbevakning, brandlarm och koppling till larmcentral, kan bränder och andra faror upptäckas tidigt. Larmcentralen kan då ringa brandkåren, eller polis, om du skulle vara fråga om ett inbrott eller till och med en anlagd brand.

Att köpa ett larm med den nivån av skydd är dock inte billigt. Bara i installationskostnad kan det kosta många tusen kronor. Därefter betalar man en löpande månadskostnad, som kan bli väldigt stor på lång sikt.

Mer moderna larm ger en avskräckande effekt

En anledning till att larm inte alltid är särskilt avskräckande, är det faktum att inbrottstjuven hinner utföra ganska mycket innan väktaren hinner komma. Tjuvar har vittnat om hur de först utlöst larmet, för att sedan vänta på en avlägsen plats i närheten medan vakten kollar huset. När vakten sedan åkte därifrån har tjuven fritt fram till ett hus där larmet är avstängt.

Sådana saker är svåra att skydda sig mot. Med kameraövervakning kan chansen att sätta fast tjuven i efterhand öka. Samtidigt finns en möjlighet att larmcentral, eller du själv, kan se när tjuven återvänder till huset. Det är ofta nya, moderna inbrottslarm som verkligen avskräcker och ibland också bidrar till att sätta fast tjuven.