Slipa golv och spara pengar

Inom alla renoveringar finns vägar för att spara pengar. Är ett golv slitet, fult och fläckigt går det att välja alternativet med att slipa golv istället för att byta ut det. Ett renoveringsprojekt som både spar pengar och miljöpåverkan.

Slipa golv – eller byta golv?

Många utgår från att ett golv som har slitits genom åren behöver bytas ut. Men det är inte åldern som primärt avgör som golvet går att renovera eller om det behöver bytas. Istället är det primärt:

  • Material

Det går mycket lätt att slipa golv av exempelvis trä och betong. Är det en plast är det betydligt svårare att renovera även om vissa revor och skador kan åtgärdas. Däremot sker inte slipning.

  • Skada

Vanligtvis går det att slipa golv som har små repor och revor. Är det stora skador kan dessa skador primärt behöva lagas varpå slipning sker runt lagningen. På detta sätt kan även en lagad yta få samma lyster som övriga delar av golvet. Är det väldigt många, eller väldigt djupa skador, är golvbyte däremot den bästa lösningen.

  • Byte av färg och form

Önskas en annan färg på golvet alternativt ett annat träslag hjälper det inte att renovera. Då behöver golvet helt enkelt bytas. Kanske ska golvet få en annan funktion och behöver därmed vara mer robust? Det kan exempelvis ske om en extra ytterdörr monteras och därmed en ny hall ”uppstår”. I en hall bör det vara extra hållbart golv just på grund av den påverkan som sker över tid.

Osäker – Fråga!

Byta golvet eller slipa golvet? Vad är bäst? Billigast är det att slipa golvet. Men vad som är bäst beror på hur noga det är med estetik och funktion samt nuvarande golvets hållbarhet. Det går därmed inte att säga något generellt utan detta varierar fall till fall. De som känner sig osäker bör därför rådfråga en hantverkare.

Ofta bättre att renovera och förbättra

Från ett miljöperspektiv är det generellt bättre att renovera och förbättra än att byta ut. Det krävs helt enkelt mer resurser att skapa ett helt nytt golv än att slipa det och behandla det. Med ett större fokus på miljön har arbetsprocesser och metoder skapats som underlättar för just renovering istället för att bygga nytt. Detta inom flera olika inriktningar inom byggsektorn.